Ismo Dance Company

Kuvaaja Sakari Viika

Writing Dancing käsittelee tanssin ja tekstin suhdetta. Esitys perustuu tanssijan ja filosofin vuoropuheluun. Teos koostuu koreografioidusta tanssista ja reaaliaikaisesta kirjoittamisesta, joka on heijastettu seinälle. Esitys on teatteriteknisesti riisuttu, eikä siinä käytetä puhetta tai musiikkia. Ammattitanssijan ja ammattiajattelijan yhteisen matkan on ohjannut ja koreografioinut Ismo-Pekka Heikinheimo. Esiintyjät ovat tanssija Tanja Illukka ja filosofi Max Ryynänen.

Toiset sanovat tanssin olevan kieli kielten joukossa, toiset taas ettei se ole kieli ollenkaan. Onko ruumiin kielioppia olemassa? Onko keho mieli? Jos ruumis huutaa tai kuiskaa liikkeellään, jos se nykii tai virtaa koreografian sisällä, ilmentääkö ja noudattaako ruumiillisten tekojen ulostulo maailmaan kielelliseksi muuttuvia käytänteitä? Voiko jotain kertoa kokonaan tai täydellisesti tanssimalla tai kirjoittamalla?

Tanssi ei ole sopimuksen varainen verbaali kieli, sillä siinä ei ole samanlaista rakennetta ja sanastoa kuin kielessä. Silti teoksessa pyritään kääntämään ja tulkitsemaan visuaalista esitystä sanoiksi ja toisaalta taas kielellistä esitystä takaisin kuvaksi lukijan mielikuvissa. Liike voi tulla sanaksi. Liikesarja lauseeksi. Liikekomposition osa virkkeeksi. Tanssi tekstiksi. Tanssiminen voi muuttua kirjoittamiseksi. Koreografia tekstirakenteeksi.

Kulttuurinen maastomme, katsomisen konventiot ja jaettu historia suuntaavat kokemustamme ja kykyä eläytyä johonkin uuteen ja yllättävään. Writing Dancing on rohkea ja ennakkoluuloton. Se haastaa katsojan aistillisella ilmaisulla ja tarkkuutta vaativalla katsomiskokemuksella. Kun esitys on ohi, jääkö meille hetken taiteena tunnetun tanssin sammuttua runo vai filosofinen teksti?

Kesto 50 min

Teos

Writing Dancing käsittelee tanssin ja tekstin suhdetta. Esitys perustuu tanssijan ja filosofin vuoropuheluun. Teos koostuu koreografioidusta tanssista ja reaaliaikaisesta kirjoittamisesta, joka on heijastettu seinälle.

Taiteilijat / Ryhmä / Tuottajat

Ammattitanssijan ja ammattiajattelijan yhteisen matkan on ohjannut ja koreografioinut Ismo-Pekka Heikinheimo. Esiintyjät ovat tanssija Tanja Illukka ja filosofi Max Ryynänen.

Tuottaja Ismo-Pekka Heikinheimo

Hintalappu

Esityskorvaus 2000e per esitys, useammasta esityskerrasta annamme alennuksen, joka sovitaan erikseen. Summa on kokonaissumma, joka voidaan laskuttaa tilaajalta.

Kiertueella on mukana kolme henkeä, jos valoteknikko tulee tilaajan puolesta.

Matkustamme pääkaupunkiseudulta.

Ei rahtia.

Raideri

Koko

Pienimuotoinen teos aikuisyleisölle lukioikäisistä alkaen.

Aika

Esitys on Ismo Dance Companyn ohjelmistossa ympäri vuoden.

Muut

Työpaja teoksen koreografisista työskentelytavoista voidaan räätälöidä eri ryhmille. Tanssitaito ei ole vaatimus työpajaan osallistumiseksi.

Voimme pitää yleisökeskusteluja.

Hinta sovitaan erikseen.

Yhteystiedot

Ismo Dance Company

Kalastajanpolku 1 D 80, 00560 Helsinki

+358 41 524 8884

ismo@ismodance.fi

Teoksen videolinkki: https://vimeo.com/152026403

Arvioita: http://www.ts.fi/kulttuuri/nayttamotaide/835620/Liikkuvan+kehon+ja+mielen+kohtaamisia

http://www.liikekieli.com/archives/8084

Ismo Dance Companyn kotisivut: www.ismodance.fi

Ismo Dance Companyn Facebook-sivut: https://www.facebook.com/ismodancecompany/

Ismo-Pekka Heikinheimon LinkedIn-sivut: https://fi.linkedin.com/in/ismo-pekka-heikinheimo-14925383

Twitter: https://twitter.com/IsmoDanceCo

Vimeo: https://vimeo.com/ismodance